2 comments

 1. DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!
  Chci, abys věděl, že tě NĚKDO opravdu moc miluje a že mu na tobě záleží.
  NĚKDO, kdo ti dává naději, když si myslíš, že tvůj život je bezvýznamný.
  NĚKDO, kdo ti rozumí, i když ty sám sobě nerozumíš.
  NĚKDO, kdo je s tebou v potížích na které neznáš řešení.
  NĚKDO, kdo ti naslouchá, i když jsou tvá ústa zavřená neboť naslouchá tvému srdci. JE ZDE PRO KAŽDÉHO kdo má šrámy na duši, dokonce pro ty, kteří hledají útočiště, ale nenalézají.
  NĚKDO, kdo ti přišel dát milost a oznámit ti, že jsi pro něj vyjímečný.
  NĚKDO, kdo se nestydí tě nazývat svým dítětem.

  Je zde, aby ti pomohl. Je zde, aby ti ukázal Lásku, kterou pro tebe chová už při tvém prvním nádechu, a bude při tobě stát při tvém posledním vydechnutí.

  KDO TO JE?
  Syn Boha živého, JEŽÍŠ KRISTUS. Položil svou slávu Filipským 2:7.
  Narozen z Panny Matouš 1:18-25. Přebýval v těle Jan 1:14.
  Žil dokonalý život a nikdy nezhřešil 1Jan 3:5, 1Petr 2:22.
  Prolil svou drahocennou krev pro tebe na kříži Kalvárie, aby zaplatil dluh hříchu jednou provždy! 1Korintským 15:1-4 Evangelium Spásy.
  Jak vstoupil HŘÍCH do světa Genesis 3:1-24.

  PROČ TO UDĚLAL? …Pro TEBE!
  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčnýJan 3:16.
  A toto je Evangelium Spásy, skrze něž jsi zachráněn, pokud tomu vskutku věříš – Ježíš Kristus zemřel na kříži podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem1Korintským 15:1-4.

  Věř, co Ježíš pro tebe učinil na kříži a budeš zachráněn, zapečetěn Duchem Svatým a posvěcen až do dne vykoupení! Nikdy nezapoměň, že Tě Ježíš miluje nehledě na to, co jsi ve svém životě udělal. Jak je napsáno: Jestliže své hříchy vyznáváme, On je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti1Jan 1:9.

  JEŽÍŠ KRISTUS je:
  DVĚŘMI do VĚČNÉHO ŽIVOTA – Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet a vycházet a nalezne pastvu_ – Jan 10:9.
  CESTA, PRAVDA A ŽIVOT – Já jsem ta Cesta, Pravda a Život: nikdo nepřichází k Otci než skrze mneJan 14:6.

Leave a comment

Your email address will not be published.